info@bilcek.com

0 212 418 1 000

0552 248 88 18

İletişim

Tüm Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Alın

BOS AKIM MR (EMAR)

BOS Nedir?

BOS (beyin omurilik sıvısı), beyin, beyin sapı ve omurilik etrafında bulunan ve sürekli olarak özel organlarda üretim ve emilimin devam ettiği, bu nedenle sürekli dolaşım halinde olan, beyin zarları arasında ve beyin içi boşluklarda (ventrikül) bulunan steril sıvıdır.

Bu sıvının zarlar arasında kalması ve dışarıyla temas etmemesi enfeksiyon açısından hayati öneme sahiptir. Beyin ve beyin zarını tutan enfeksiyonlar ve kanamalar BOS aracılığıyla yayılabilir. Bu nedenle BOS ile ilgili hastalıkların tanısında öncelikle noninvazif (girişimsel olmayan) tanı yöntemleri tercih edilir.

BOS Akım MR nedir?

MR(Manyetik rezonans) görüntüleme, çok düzlemde kesit alabilme yeteneği, yüksek kontrast çözünürlüğü ve radyasyon içermemesi nedeniyle beyin ve sinir hastalıklarının değerlendirilmesinde diğer görüntüleme tekniklerinden daha üstündür.

MR ile beyin parankimi ile ilgili bilgilerin yanında BOS ve BOS yollarının anatomisi hakkında da detaylı bilgiler alınabilmektedir.Ayrıca faz kontrast tekniği adı verilen özelleşmiş teknikler ile BOS akımının dinamiği ve bazı kritik noktalarda akım miktarı ölçümleri rahatlıkla yapılabilmektedir.

Hangi hastalıklarda kullanılır?

İşlem öncesi hazırlık

BOS akım MR çekiminin diğer MR çekimlerinden herhangi bir farkı olmadığından hasta için özel hazırlık gerektirmez. Klostrofobi (kapalı alan korkusu) problemi olan hastalar işlem öncesi doktor kontrolünde sedatif (yatıştırıcı) ilaç kullanabilir.

BOS akım MR incelemede ilaç vermek şart değildir. Ancak birlikte çekilen Beyin MR’da hastanın şikayeti ve doktorun ön tanısına göre damardan MR kontrast madde verilebilir.

İşlemin zararları

BOS akım MR’nin diğer MR çekimlerinde olduğu gibi vücuda bilinen herhangi bir zararı yoktur.