info@bilcek.com

0 212 418 1 000

0552 248 88 18

İletişim

Tüm Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Alın

Görüntüleme Merkezi Nedir?

Görüntüleme Merkezi Nedir?

Görüntüleme merkezleri radyoloji klinikleridir. Hastaların ihtiyacı olan görüntüleme hizmetlerini vermek üzere oluşturulur.

Görüntüleme Merkezleri İçerisinde Hangi Cihazlar Bulunur?

Hastaların ihtiyacı olan MR (EMAR), Bilgisayarlı Tomografi, Ultrason, Renkli Ultrason, Röntgen, Panoramik Diş Röntgeni,dental tomografi,Floroskopi cihazlarınıve Laboratuvar hizmetlerini bünyesinde barındırır.

Görüntüleme Merkezi Bünyesinde Doktor Bulunur mu?

Klinik olması dolayısı ile bünyesinde radyoloji uzmanı hekimler bulunmak zorundadır.

Görüntüleme Merkezi bünyesinde hangi personeller çalışır?

Mesul müdür olarak hekim bulunmak zorundadır. Bunun dışında radyoloji hekimleri, radyoloji teknisyen ve teknikerleri, raportör ile hasta danışmanları çalışmaktadır.

Görüntüleme Merkezleri Hangi kuruluşa bağlıdır?

Görüntüleme merkezleri sağlık bakanlığı tarafından denetlenen özel sektör tarafından işletilen sağlık tesisleridir..

Görüntüleme Merkezlerini Hastanelerdeki Görüntüleme Merkezlerinden Ayıran Yönleri Nelerdir?

Klinisyen doktorlar tarafından istenilen radyoloji tetkiklerine daha hızlı ve kısa sürede ulaşım imkanı sağlamaktadır. Randevu süreleri daha kısadır. Görüntüleme hizmeti aldıktan sonra radyoloji hekimi tarafından tetkikin yorumlanma süresi genellikle daha kısadır. Beklemek istemeyen veya acil durumu olan hastalar MR(EMAR) ve diğer hizmetlere daha hızlı sürede ulaşıp; sonuca ulaşabilirler.

Görüntüleme Merkezlerinin Avantajlı Kılabilecek Faktörle Nelerdir?

Radyoloji görüntüleme hizmerleri tıbbi olarak geniş bir bilgi yüküne sahiptir. Bundan dolayı radyoloji hekimleri alt branşlara ayrılmaktadır. Örneğin: Nöroradyoloji, kas iskelet radyolojisi, toraks radyolojisi, abdomen radyolojisi, pediatrik radyoloji girişimsel radyoloji gibi alt branşlar bulunmaktadır. Bu dallarda uzmanlaşmış hekimlerin bulunması doğru tanılara ulaşmak için hasta ve görüntüleme merkezlerine avantaj sağlamaktadır. Ayrıca görüntüleme hizmetleri için kullanılan cihazlar oldukça pahalı ve teknolojisi sürekli yenilenen cihazlardır. Teknolojik gelişime ayak uyduran merkezler diğer merkezlere oranla daha iyi hizmet verme şansına sahiptirler.

Görüntüleme Merkezlerinde Hangi Spesifik Hizmetler bulunur?

Görüntüleme hizmeti olarak birçok alt modalite bir arada bulunur spesifik hizmetler açısından bakılırısa

MR (EMAR) :Multiparametrik prostat MR, Kardiyak MR, Fetal MR,  meme MR, MR kolanjiografi, MR ürografi, MR enteroklizis, Multiparametrik beyin MR, MR BOS akım, Beyin perfüzyon MR, Diffüzyon MR Temporamandibular  eklem MR, MR artrografi gibi ileri düzey MR görüntüleme hizmetleri verilir.

Kardiyak BT anjiografi

Histerosalpingografi (HSG) – Rahim Filmi, İVP, voiding, fistülografi, defakografi, çift kontrast kolon grafisi, enteroklizis  gibifloroskopi hizmetleri verilebilir.

İkinci düzey ultarason, ayrıntılı ultrason, gebelik ultrasonu, fetal anomali tarama gibi ileri ultrason incelmeleri

Penildoppler, renal arter doppler, portal dopler gibi ileri doppler hizmetleri verilir.