info@bilcek.com

0 212 418 1 000

0552 248 88 18

İletişim

Tüm Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Alın

MR KOLANJİOGRAFİ (MRCP) NEDİR ?

MR Kolanjiografi (MRCP) Nedir?

Tam adıyla Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRCP), Pankreas kanallarının ve safra yolları ile ilgili hastalıkların tanısında ERCP gibi girişimsel işlemlere göre daha başarılı sonuçlar veren ve anatomiyi daha iyi gösterebilen MR görüntüleme yöntemidir. Günümüzde safra yollarının görüntülenmesinde birinci seçenek olarak kullanılmaktadır.

Hangi hastalıklarda kullanılır?


MR Kolanjiografi Safra kanalı tıkayıcı hastalıkları (taş, tıkayıcı sarılıklar), tekrarlayan pankreatitler, safra yolu iltihabı (kolanjit), safra yolunu ilgilendiren tümörlerde MRCP, diğer MR yöntemleri ile birlikte tercih edilmesi gereken görüntüleme yöntemidir.

MR Kolanjiografi çocuklarda güvenli midir?

MRCP, diğer spesifik MR çekimlerine göre daha kısa süren (yaklaşık 10 dakika ) ve MR kontrast maddesi gerektirmeyen bir yöntemdir. Bu nedenle çocuklarda, gebelerde, emziren kadınlarda, böbrek yetmezliği olan hastalarda, kontrast allerjisi olan hastalarda güvenle kullanılabilir.

MR Kolanjiografi çekimi nasıl yapılır?

MR ürografi çekimi öncesinde hastaların 8 saat aç kalması önerilir. Bunun dışında bir ön hazırlığa gerek yoktur. Çekim sırasında hastanın hareketsiz durması ve verilen talimatlara uyması görüntü kalitesi açısından çok önemlidir.

Safra Kesesi Taşında MR Kolanjiografi çekimi gerekir mi?

Safra kesesi taşları ve safra kesesi iltihabı için yapılması gereken ilk ve en önemli görünütüleme yöntemi ultrasondur(USG). Ancak ultrason ile, özellikle kilolu ve yoğun mide bağırsak gazı olan hastalarda safra yolları yeterli düzeyde görüntülenemez. Ultrasonda veya kan tahlili sonuçlarına göre safra yollarında taş şüphesi varsa MRCP çekilmelidir.

MR Kolanjiografi ile ERCP nin ne farkı var?

MRCP Kolanjiografi safra yolları tanısında kullanılan ve herhangi bir girişim veya kontrast madde gerektirmeden MR cihazında yapılan görüntüleme yöntemidir. Tedavide yeri yoktur. ERCP ise daha önceleri tanı için kullanılsa da artık tanıda yerini MRCP’ye bırakmış olan, safra yolları taşları ve darlıklarının tedavisinde kullanılan endoskopi ile yapılan bir işlemdir.