info@bilcek.com

0 212 418 1 000

0552 248 88 18

İletişim

Tüm Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Alın

MR Ürografi nedir?

MR Ürografi nedir?

MR Ürografi, idrar kesesi (mesane) ve idrar yollarından oluşan boşaltım (üriner) sistem anatomisini ve hastalıklarını görüntülemek için yapılan özelleşmiş MR çekim yöntemidir. Diğer yöntemlere göre yeni olmakla birlikte, kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Ultrason dışında diğer boşaltım sistemi görüntüleme yöntemlerinin (IV ürografi, DÜS(direkt üriner sistem grafisi), BT, VCUG (işeme sistoüreterografisi), sintigrafi vs.) ve en büyük dezavantajı yüksek dozda iyonizan olan radyasyon, MR ürografide bulunmamaktadır. Ultrason ise yalnızca anatomik bilgi ile sınırlı kalmaktadır. MR ürografi, anatominin yanında boşaltım sisteminin fonksiyonu hakkında da en az diğer yöntemler kadar bilgi verebilmesi nedeniyle ön plana çıkar.

Hangi hastalıklarda kullanılır ?

 
MR Ürografi, boşaltım sisteminin tıkayıcı hastalıklarda, doğumsal nedenlerle idrar yollarında genişleme oluşan hastalarda ve takipte, morfolojik anormallikleri değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.

MR Ürografi çocuklarda güvenli midir ?

 
MR ürografi iyonizan radyasyon ve iyotlu kontrast madde içermemesi  sebebiyle özellikle radyasyona daha duyarlı olan çocukluk döneminde diğer fonksiyonel görüntüleme yöntemlerine göre çok daha güvenle yapılabilir. Ayrıca gebelerde, böbrek yetmezliği ve iyot alerjisi olan hastalarda MR ürografi tercih edilmelidir.
 

MR Ürografi çekimi nasıl yapılır ?

 
MR ürografi çekimi öncesinde hastaların 8 saat aç kalması önerilir. Tetkikte inceleme amacına yönelik olarak çekimler farklı şekilde yapılabilir. Örneğin, tıkayıcı hastalıklarda böbrekteki genişlemenin belirlenmesi için işlem öncesi idrarın tam olarak boşaltılması önerilirken, idrar yollarının fonksiyonunun belirlenmesi amacıyla yapılan çekimlerde, idrar söktürücü (diüretik) enjeksiyonu sonrası MR kontrast madde damardan enjekte edilerek yapılır. Bu nedenle, çekimin hangi amaçla yapıldığı bilgisi ve daha önce yapılan incelemeler çekimden sorumlu olan radyoloji doktoruna  mutlaka bildirilmelidir. Çekim öncesi verilen talimatlara mutlaka uyulması gerekir. MR ürografi çekimlerinde kaliteli görüntüler elde etmek için en az 1.5 Tesla MR ile çekimin yapılması gerekmektedir. Çekim, normal şartlar altında yaklaşık 40-45 dakika sürmektedir.