info@bilcek.com

0 212 418 1 000

0552 248 88 18

İletişim

Tüm Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Alın

MULTİPARAMETRİK MR (EMAR)

Multiparametrik MR (EMAR) nedir?

Multiparametrik prostat MR(mpMRG), klinik olarak anlamlı prostat kanserlerini yüksek doğrulukla tespit edebilen, tespit sonrası aynı seansta evreleme yapabilen, tekrarlanan yetersiz biyopsilerde rehberlik yapabilen görüntüleme yöntemidir. Multiparametrik prostat mr ile tümör tanısı konulup evreleme yapılamabilmektedir

Multiparametrik prostat mr mevcut tetkikler içinde duyarlılık ve özgürlüğü en yüksek tanı yöntemidir.

Multiparametrik (EMAR) MR’nin üstünlükleri nelerdir?

Geleneksel yaklaşımda serum PSA değeri ve digital muayene ile kanser şüphesi olduğunda ultrason eşliğinde biyopsi ile tanı konmaya çalışılmaktadır. Ancak bu yöntemde biyopsi alanı dışında kalan büyük,  klinik olarak anlamlı lezyonlar zaman zaman saptanamamakta ve bazen de küçük veya yavaş seyirli lezyonlara fazladan tanı konulmaktadır. Sonuç olarak düşük riskli hastalara fazladan tanı konulduğu gibi yüksek riskli hastalarda tanı atlanabilmektedir. Multiparametrik prostat MR ile klinik olarak anlamlı tümör saptanma oranı artmakta ve düşük riskli lezyonlara gereksiz işlem büyük oranda engelmektedir.

Multiparametrik (EMAR) MR işlemi öncesi hazırlığa ihtiyaç varmıdır?

Tetkik öncesi 8 saat açlık gerekmektedir. İşlem öncesi 3 gün hasta  bol sıvı tüketmelidir (günlük ortalama 2.5-3 lt).

Multiparametrik (EMAR) MR işlemi ne zaman yapılmalıdır?

Hasta biyopsi geçirmediyse her zaman yapılabilir. Ancak biyopsi geçiren hastalarda 4 aydan önce işlem yapılması tanısal hatalara neden olabilir.

Multiparametrik (EMAR) MR işlem süresi ne kadardır?

İşlem yaklaşık 35-40 dk sürmektedir. Hastanın işlem sonrası 3 gün hasta bol sıvı tüketmelidir(günlük ortalama 2.5-3 lt).